Varaus- ja peruutusehdot

Varaus- ja peruutusehdot

Varaus- ja peruutusehdot
Matkailutila Naaranlahti noudattaa mökki- ja huonemajoituspalvelujen tilaamisessa, varaamisessa ja varattujen palvelusten peruuttamisessa seuraavia ehtoja. Nämä ehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun asiakas on maksanut Matkailutila Naaranlahdelle näissä sopimusehdoissa mainitun ennakkomaksun, tai on maksanut sekä ennakkomaksun että loppusuorituksen yhdellä kertaa.

Varaaminen ja maksaminen
Asiakkaalle lähetetään varausvahvistus, jossa on lomakohteen nimi- ja osoitetiedot. Varaus on vahvistettu, kun asiakas on maksanut ennakkomaksun (30%) eräpäivään mennessä, tai on maksanut sekä ennakkomaksun että loppusuorituksen yhdellä kertaa. Mikäli varaus tehdään myöhemmin kuin kuusi (6) viikkoa ennen loman alkua, ei ennakkomaksua peritä erikseen. Loppusuoritus tapahtuu viimeistään kuusi (6) viikkoa ennen loman alkua. Mikäli varauksen kokonaissumma on alle 500 €, on koko summa maksettava kerralla 14 vrk laskun päiväyksestä. Ellei ennakkomaksua tai loppusuoritusta ole maksettu, on Matkailutila Naaranlahdella oikeus perua varaus.

Varauksen peruuttaminen ja muuttaminen
Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti (sähköposti) Matkaillutila Naaranlahteen. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut Matkailutila Naaranlahteen. Mikäli asiakas osoittaa, että peruutus on tehty ja lähetetty oikeaan osoitteeseen oikeana ajankohtana, hyväksytään peruutus, vaikka se myöhästyisi tai ei tulisi perille lainkaan. Varauksen peruuttamisesta pidätetään ennakkomaksu. Mikäli varauksen peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 30 vrk ennen loman alkua, veloitetaan koko loman hinta. Asiakkaalla on oikeus saada takaisin Naaranlahdelle maksamansa summa lukuun ottamatta ennakkomaksua, jos asiakas itse tai hänen kanssaan yhteistaloudessa elävä henkilö sairastuu, joutuu onnettomuuteen tai kuolee. Peruutuksesta on ilmoitettava viipymättä ja asia on osoitettava luotettavalla tavalla, esim. lääkärintodistuksella. Mikäli peruutus tapahtuu loman aikana, ei asiakkaan suorittamaa maksua korvata. Lomakohteen tai ajankohdan muutos on tehtävä viimeistään kuusi (6) viikkoa ennen loman alkua. Tätä myöhemmin tehtyjä muutoksia pidetään aikaisemman varauksen peruutuksena ja uutena varauksena.

Matkailutila Naaranlahden oikeus peruuttaa varaus
Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), Matkailutila Naaranlahti voi perua varauksen. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada Matkailutila Naaranlahdelle maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan.

Oleskelu huoneissa ja huoneistossa
Huonevarauksissa aamiaismajoitukseen sisältyy majoituksen lisäksi aamiainen ja liinavaatteet. Puolihoitoon sisältyy majoituksen lisäksi aamiainen, yksi ateria ja liinavaatteet. Täysihoitoon sisältyy majoituksen lisäksi aamiainen, lounas, päivällinen, liinavaatteet. Saunamaksu on 10 € aikuisilta. Asiakas huolehtii majoitustilojen siivouksesta loman aikana itse. Lomakohde huolehtii majoitustilojen siivouksesta loman päättyessä. Pyyhkeet vaihdetaan kaksi kertaa viikossa. Lemmikkieläinten tuomisesta on sovittava erikseen. Majoitusvuorokausi alkaa klo 14 ja päättyy klo 12.

Oleskelu mökeissä
Mökin avaimet luovutetaan asiakkaalle Matkailutila Naaranlahdessa. Etukäteen ilmoitetaan joko puhelimitse tai kirjallisesti arvioitu saapumisajankohta. Mökki on asiakkaan käytettävissä tulopäivästä klo 16.00 lähtöpäivään klo 12.00.  Erillisten mökkien viikkovuokraan kuuluu loma-asunnon, saunan ja veneen vapaa käyttöoikeus. Mökin vuokraan sisältyy kalusteet, keitto- ja ruokailuastiat ja ruokailuvälineet, polttoaine lämmitykseen, ruoanlaittoon ja valaistukseen. Liinavaatteet ja pyyhkeet sisältyvät viikon ja pidemmissä varauksissa vuokrahintaan. Liinavaatteet voi vuokrata hintaan 12 € /liinavaatesetti. Mökin siivouksesta loman aikana ja sen lopussa huolehtii asiakas itse. Mikäli varauksen päättyessä ei siivousta ole suoritettu ja mökin omistaja joutuu huolehtimaan siitä ennen seuraavan asiakkaan saapumista, on omistajalla oikeus periä vähintään 85 € suuruinen siivousmaksu. Mökkiä ei saa käyttää useampi henkilö kuin mitä mökissä on vuoteita. Teltan tai asuntovaunun käyttö lomakohteen tontilla ilman omistajan lupaa on kielletty. Lemmikkieläinten tuomisesta on sovittava erikseen.

Vahinkojen korvaukset
Asiakas on velvollinen korvaamaan lomakohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingot.

Valitukset
Kaikki lomakohteeseen liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava viipymättä niiden aiheen ilmaannuttua ja loman aikana suoraan Matkailutila Naaranlahteen. Mikäli asia ei tule korjatuksi, asiakas voi tehdä kirjallisen valituksen Matkailutila Naaranlahteen. Tämä tulee normaalisti tehdä kuukauden kuluessa varauksen päättymisestä. Jos asiakas ja Matkailutila Naaranlahti eivät pääse yhteisymmärrykseen, voi asiakas saattaa asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.

Sovellettava laki ja riitojen oikeuspaikka
Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Oikeus hintojen muutokseen
Matkailutila Naaranlahti varaa oikeuden oikaista esitteen hintatiedoissa olevat virheet ennen sopimuksen syntymistä. Sopimuksen syntymisen jälkeen Matkailutila Naaranlahdella on oikeus korottaa ja vastaavasti velvollisuus alentaa sovittua hintaa, jos lomapalvelun hintaan vaikuttavat verot tai julkiset maksut muuttuvat.

Toukokuu 2020.